گروه تحقیقات و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین

سخن مدیر کل آموزش و پرورش استان قزوین

جعفر حبیبی

آموزش و پرورش به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی در تحـــــــول و پیشرفت یک جامعه نقش مهمی ایفا می کند، لذا توجه به آموزش و پرورش هر جامعه ای از ارکان توسعه ی همه جانبه ی آن جامعه محسوب می گردد. توجه به پژوهش در کنار آموزش، از اساسی ترین زمینه های تحول در نظام  عظیم تعلیم و تربیت به شمار می آید و معلم به عنوان یکی از ارکان اصلی این نظام، که تحقق اهداف تعلیم و تربیت با واسطه ی او صورت می پذیرد، در این تغییر و تحول نقش کلیدی ایفـا می کند. بدیهی است  در سطح نظام تعلیم و تربیت،  کاربـــست یافته ها و طرح های پژوهشی، نیازمند ایجاد نگرش مثبت به تحقیق و پژوهش در بین معلمان است. بی شک اگر این  نگرش در معلمان عزیز نهادینه گردد و بر این اساس عملکرد معلمان در کلاس و مدرسه نیز  بر پایه ی تحقیق استوار باشد؛ در آن صورت شاهد تحولات عظیمی در مسائل آموزش و پرورش به ویژه فرایند یاددهی – یادگیری خواهیم بود.فصلنامه علمی – آموزشی مینوی خرد به عنوان تنها نشریه ی حوزه ی تعلیم و تربیت استان، بستری فراهم آورده است تا معلمان عزیز طرح ها و پایان نامه های علمی - پژوهشی  خود را که حاصل ماه ها تلاش و جستجو و پژوهش مــــــی باشد، به صورت مقاله در آن عرضه کنند تا با نــشر یافته های علـــمی - پژوهشی این عزیزان ، موجبات تعالی اندیشه و نگرش مطلوب در معلمان محقق و علاقه مند فراهم گردد. از معلمان محقق و پژوهش دوست انتظار می رود در سالی که از طرف مقام معظم رهبری، سال جهاد اقتصادی نام گذاری شده است با عزم و اراده ی راسخ خویش در حیطه ی آموزش و پرورش گـــــام های مؤثری بردارند... پژوهش را با آموزش درآمیزند... به ارزیابی عملکرد خویش در کلاس و مدرسه بپردازند ... مسائل جاری کلاس خود را شناسایی و برای حل آن، دنبال راه حل های مطلوب و سازنده باشند ... تا در حیطه آموزش و پرورش نیز شاهد  یک جهاد عظیم باشیم ... جهاد در نگرش و عملکرد معلمان عزیز استان...

 

پیش­بینی مهارت­های ابراز وجود فرزندان بر اساس هوش هیجانی والدین

دکتر خدیجه ابوالمعالی

بهاره شبگرد

 چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش­بینی مهارت­های ابراز وجود فرزندان بر اساس هوش هیجانی والدین آنان انجام شده است. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال تحصیلی 89- 88 بود و نمونه آماری شامل 384 نفر و با بیش برآورد 400 (260 دختر، 140پسر)، نفر بوده که با روش تصادفی انتخاب شد. برای جمع­آوری داده­ها از دو پرسش نامه ی ابراز وجود گمبریل و ریچی و پرسش نامه هوش هیجانی بار- ان استفاده گردید. نتایج تحلیل آماری با استفاده از روش رگرسیون چندگانه در سطح معنی دار 0.01 نشان داد که مهارت­های ابراز وجود فرزندان بر اساس هوش هیجانی پدران و مادران آنان قابل پیش­بینی است، اما هوش هیجانی مادران سهم بیش تری در پیش­بینی مهارت ابراز وجود فرزندان دارد، هم چنین در هر دو گروه دختران و پسران، مهارت­های ابراز وجود بیش تر بر اساس هوش هیجانی مادران پیش­بینی می شود.

واژگان کلیدی:

هوش هیجانی، مهارت­های ابراز وجود، والدین، فرزندان.


 

نفس و مبارزه­ی نفسانی از زبان مولوی

دکتر ایرج مهرکی

سیدمهدی پرپینچی

چکیده

مرگ از دیدگاه عرفا و مولوی به دو دسته­ی کلّی مرگ جسمانی و مرگ نفسانی تقسیم می­شود. امّا مرگ نفسانی یا اختیاری که مدنظر این مقاله است، همان جهاد با نفس یا به گفته ی رسول اکرم (ص) جهاد اکبر است.

از نگاه مولوی نفس انسان باید مهار شود؛ چرا که اگر مهار نشود بزرگ ترین دشمن وجودی هر فرد می گردد امّا در صورت تربیت صحیح و مهار آن، انسان در مسیر رشد و تعالی قرار می­گیرد.

همه­ی انسان ها نیازمند ورود در این عرصه­ی طولانی و نفس گیرند. عرصــه­ای که از ابتدای زندگی و تا زمان مرگ  ادامه دارد. پیروزی در این عرصه به منزله­ی ولادت دوم و ولادت اصلی و معنوی است ولادتی که می­توان آن را به قیامت تشبیه کرد و قیامت صغری نامید. چرا که انسان پس از مرگ هواهای نفسانی دوباره متولد می­شود و قیامتی را تجربه می­کند.

اگرچه مبارزه با نفس بسیار طولانی و طاقت فرسا است امّا در عوض به پاداش آن که تقرب و نزدیکی به خداوند است، می­رسد و خداگونه می­شود و گوش و چشم و جسم و روحش همه نورانی و الهی می­شود و چه پاداشی فراتر از این می­توان یافت، پس تا دیر نشده باید دست در دست پیر و مرشدی داد تا در این مسیر به گمراهی نیفتاد و کار مجاهده را آغاز کرد.

واژگان کلیدی: نفـس، تنازع، جهاد با نفس، ولادت دوم، قیامت صغری، پیر، پاداش.

 

بررسی مقایسه­ای رابطه ی مقطع تدریس و انگیزش کاری معلّمان مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در منطقه ی آوج در سال تحصیلی 89-1388

علیرضا عباسی ولدی

 مهدی قربانی

چكيده

موضوع تحقيق حاضر بررسی مقایسه‌ای رابطه ی مقطع تدریس و انگیزش کاری معلّمان مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در منطقه ی آوج در سال تحصیلی 89-1388 مي­باشد. روش تحقيق در اين پژوهش از حيث هدف از نوع كاربردي و بر حسب نحوه‌ی گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) بوده و ابزار گردآوري اطّلاعات پرسشنامه مي­باشد. اهداف تحقيق شامل بررسي رابطه ی بين انگيزش شغلي و فاكتورهاي مقطع تدريس، ‌جنسيّت،‌ نوع مدرسه، مدرك تحصيلي،‌ سابقه ی خدمت و بومي يا غيربومي بودن معلّمان رسمي منطقه ی آوج در سال تحصیلی 89-1388 مي‌باشد. پس از اجراي پرسشنامه و تجزيه و تحليل اطّلاعات نتايج زير به دست آمد.

ميزان انگيزش شغلي در معلّمان مقطع راهنمايي از معلّمان دبيرستان بيش تر است و ميزان انگيزش در معلّمان مقطع دبيرستان از معلّمان مقطع ابتدايي بيش تر است. هم چنين ميزان انگيزش شغلي در معلّمان زن از معلّمان مرد بيش تر می باشد. بين فاكتورهاي ديگر و انگيزش شغلي نيز رابطه‌اي وجود نداشت.

واژگان کلیدی:

 انگیزش شغلی، مقطع تحصیلی، معلّمین بومی و غیربومی.


 

اسباب مالکيت زن درحقوق اسلام

سيروس طاهرخاني

چکيده

    اسلام ملاک برتري را تنها تقوي مي داند و بس. فلذا جنسيت را در کسب مزاياي اجتماعي و افزايش سهم انسان ها دخيل نمي داند. پيامبر اکرم (ص) پس از ظهور اسلام با بيعت گرفتن از زنان آنان را در امور مختلف مشارکت داد و مردم را به حفظ حقوق زنان متوجه ساخت.

   در اين مقاله سعي شده است با بهره گيري از قرآن کريم، سنت پيامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و قوانين حقوقي به مسأله ی مالکيت زن درحقوق اسلام پرداخته شود. هدف از نوشتن مقاله ی حاضر اين است که به نسل امروز خصوصاً جوانان عزيز نشان دهيم که هر آن چه غربيان امروزه در دفاع از حقوق از جمله مالکيت زن مطرح مي کنند،  اسلام، 1400 سال پيش ، تمامي اين حقوق را به صورت کامل طرح و اجرا نموده است آن هم در جامعه ای که برای زن حتی حق حیات قائل نبود.  از موارد حقوقی مربوط به این مقاله می توان به مهر، نفقه، ارث، ديه، حق شير دادن، کسب و کار و ... اشاره کرد که هر کدام از این موارد در مقاله ی حاضر  در حد لازم مورد بحث قرار مي گيرد.

واژگان کليدي: مال، مالکيت، مهر، ارث، نفقه، ديه.


 

بررسی مهارت های اجتماعی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه دخترانه شهرستان تاکستان از نظر دبیران آن ها

دکتر علاءالدین اعتماد اهری

ارینب رحمانی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مهارت های اجتماعی مدیران بر عملکـــرد آن ها در مدارس متوسطه از دیدگاه دبیران آن ها بوده است.  به منظور دست یابی به پاسخ سؤال های پژوهش، نمونه ای متشکل از 156 نفر از دبیران مدارس متوسطه ی دخترانه ی شهرستان تاکستان، به صورت سرشـماری انتخاب شدند.دبیران از طریق پاسخ گویی به دو پرسش نامه ی مهارت های اجتمــاعی و پرسش نامه ی عملکرد مدیر، مدیران خود را مورد ارزیابی قرار دادند.روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. برای تجزيه و تحليل داده ها از شاخص های توصیفی شامل: گرايش مرکزی و انحرافی نظير ميانگين، واريانس و انحراف استاندارد و در بخش استنباطی، از آزمون " t مستقل" استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که:

1.از نظر دبیران، عملکرد مدیران بر حسب میزان برخورداری آن ها از مهــارت های اجتماعی متفاوت است.

2. از نظر دبیران، عملکرد مدیران بر حسب میزان برخورداری آن ها از مهارت "مقابله با رویدادها" متفاوت است.

3. از نظر دبیران، عملکرد مدیران بر حسب میزان برخورداری آن ها از مهارت "ابراز وجود"متفاوت است. 

 4. از نظر دبیران، عملکرد مدیران بر حسب میزان برخورداری آن ها از مهارت "کنترل خشم" متفاوت است.

5. از نظر دبیران، عملکرد مدیران برحسب میزان برخورداری آن ها از مهارت " روابط انسانی" متفاوت است.

 6. از نظردبیران، عملکرد مدیران برحسب میزان برخورداری آن ها از مهارت "سازگاری اجتماعی" متفاوت است.

واژگان کلیدی:

مهارت های اجتماعی، عملکرد، مقابله با رویدادها، ابراز وجود، کنترل خشم، روابط انسانی، سازگاری اجتماعی.

 

اختلال نارسايي توجه همراه با فزون كنشي در كودكان و نوجوانان

محمود جعفر نژاد

چكيده

ADHD يــــك اختلال رشدي عـــصب روان شناختي بــــوده و از شـايع ترين(2تا16درصد) اختلالات رواني كودكان ونوجوانان ميباشد كه درحدود 30 تا 50 درصد موارد، نشانه هاي آن ممكن است تا بزرگسالي هم ادامه يابد . اين اختلال به دليل عوامل ژنتيكي و محيطي شكل گرفته و واكنش هاي نامناسب  محيط اجتماعي و خانوادگي نيز  مي تواند به تشديد و تداوم اختلال بينجامد. اختلال مذكور داراي انواع مختلف بوده و نشانه هاي آن در سنين مختلف مـــــي تواند متفاوت جلوه كند. تفاوت هايي نيز بين دو جنس از نظر ميزان شيوع وجود دارد ،به نحوي كه در جنس مذكر شايع تر است. اختلال نارسايي توجه/ فزون كنشي مي تواند با اختلالات ديگري نيز همراه باشد كه از جمله ی آن ها همراه شدن با اختلال بي اعتنايي مقابله اي، افسردگي ،  اختلال سلوك ، اختلال ضد اجتماعي، مانياي نوجواني،اختلال هاي اضطرابي ، ناتواني هاي يادگيري و سوء مصرف مواد مي باشد. به منظور درمان ويا كاهش نشانه هاي اختلال از  روش هاي مختلف درماني سود جسته و به اين منظور انواع مداخلات  اعم از دارو درماني ، روان درماني فردي و گروهي ،بازي درماني ،آموزش مهـارت هاي اجتماعي ،تغيير در سبك زندگي، آموزش و مشاوره با والدين، خانواده درماني، مداخلات مبتني بر مدرسه ، استفاده از شيوه هاي اصلاح رفتار انجام مي گيرد. در صورت عدم پيگيري ودرمان به هنگام، افسردگي خصوصا در جنس مونث و گرايش به مصرف مواد به ويژه در جنس مذكروترك تحصيل از جمله پيامد هاي آن خواهد بود.

واژگان کلیدی: اختلال، نارسايي توجه، فزون كنشي، كودكان، نوجوانان

 

مروری بروضعیت دنیای اسلام پیش از شروع جنگ های صلیبی وسقوط بیت المقدس

دکتر محسن جلیلوند

قاسم ظریفی

چکیده

شناسایی عوامل بروز جنگ های صلیبی به عنوان یک پدیده ی بزرگ تاریخی که بر دنیای غرب و شرق به شدت تأثیر گذاشت می تواند به عنوان یک تجربه ی تاریخی در مناسبات امروزی دنیای اسلام و جهان مطرح باشد. پژوهشگر برآن است تا روابط حاکم بردولت های اسلامی در قرن چهارم هجری را که زمینه ساز بروز جنگ های صلیبی شد، بررسی نموده و به طـور مشخـص علـل سـقوط بیت المقدس را به عنوان یک نماد مذهبی که مورد توجه دنیای مسیحیت و اسلام بود، بیان نماید.

دراین مقاله تلاش شده است به استناد منابع دست اول و اسناد دست دوم، به روش تاریخی شرایط دنیای اسلام پیش از شروع جنگ های صلیبی بررسی گردد. جهت روشن شدن وضعیت دنیای اسلام پیش از شروع جنگ های صلیبی، نوع تعاملات سیاسی و مذهبی حکومت های اسلامی که شامل سه قدرت عباسیان ، فاطمیان و سلجوقیان بودند، بررسی می شود، تــا تأثیــــرات آن بـر سـقوط بیت المقدس مشخص گردد. به طوری که در نهایت نتایج غم انگیز ناهماهنگی وگسست سیاسی و تفرقه در جهان اسلام ، به عنوان یکی از دلایل مهم سقوط بیت المقدس درسال(492هـ/1099م) مشخص خواهد شد.

روش تحقیق و شیوه ی جمع آوری و تحلیــــل داده ها در این پــژوهش به صورت نظری و از نوع کتابخانه ای می باشد که با مراجعه به منابع معتبر تاریخی اعم از منابع لاتین یا عربی ترجمه شده و کتب فارسی و نیز مقاله های معتبر ، بعد از فیش برداری های لازم به بررسی توصیفی - تحلیلی موارد جمع آوری شده پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: جنگ های صلیبی، بیت المقدس، عباسیان، سلجوقیان، فاطمیان، اسلام، مسیحیت


 
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ساعت 13:17  توسط  پژوهشکده معلمان،  |